branding, print
packshot 3D, Maya, after effects
packshot 3D, Maya, after effects
packaging
packshot 3D, Maya, after effects
packshot 3D, Maya, after effects

Packaging

La presentació d’un producte és fonamental en la seva comercialització. Els recursos visuals estan al nostre servei per així reforçar la informació de “per què serveix” i diferenciar-se respecte de la competència.

La utilització d’eines pel disseny en 3 dimensions ens permet la creació de propostes virtuals abans d’optar per la decissió final.